Docenten zien niets in ’onderwijs van de toekomst’

Er is amper steun onder docenten voor het nieuwe onderwijsplan, dat staatssecretaris Dekker heeft laten opstellen. Ruim driekwart van de leerkrachten is het ’onvoldoende’ tot ’totaal’ oneens met de inhoud van het ’onderwijs van de toekomst’.