Drie Leernetwerken wijkverpleging koplopers bij Zorgpact

Drie van de oorspronkelijk tien door ZonMw gefinancierde Leernetwerken wijkverpleging hebben erkenning gekregen als koploper van Zorgpact. In totaal zijn er nu elf Leernetwerken wijkverpleging actief, als resultaat van het ZonMw-programma Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen. Het programma financierde eind 2015 leernetwerken om zowel wijkverpleegkundigen als docenten beter toe te rusten voor het werken in de wijk en daar in de opleiding al de juiste aandacht aan te besteden. Dit meldt ZonMw.