Eindtoets in 2017 mogelijk eerder

De AVS en de sectorraden hebben bij staatssecretaris Dekker het verzoek neergelegd toestemming te geven om eenmalig af te wijken van de wettelijke periode waarin de eindtoets plaatsvindt en toe te staan om de periode van 10 tot 15 april als formele afnameperiode toe te voegen.