Fries onderwijs: ad-hocbeleid bij minister

Het basisonderwijs in Fryslân is verbaasd dat minister Jet Bussemaker (Onderwijs) de eindtoets weer zwaarder wil laten meewegen bij het schooladvies. Onderwijsbestuurders spreken van ,,ad-hocbesturen" en vinden dat de werkwijze die vorig jaar is ingevoerd eerst een kans moet krijgen.