Hoe vakoverstijgend onderwijs kan slagen

“Er is in het basisonderwijs tijd te kort voor alle vakgebieden die er zijn,” stelt docent natuur en techniek van de Saxion Pabo Gert Talens. Vakoverstijgend werken kan helpen om vakken aan elkaar te knopen.