In memoriam: Arga Paternotte

Arga streed voor een gelijkwaardige positie van ouders binnen, en in samenwerking met onderwijs, zorg en wetenschap. Zij had een bijzonder talent om te schrijven en was daarmee een vertolker van het perspectief van de ouders en kinderen met ontwikkelingsstoornissen.