Kamer erkent zorgen over de achterstand en staat van schoolgebouwen

Ook de renovatie van schoolgebouwen zou in de wet geregeld moeten worden. Daarnaast is de vastgestelde termijn voor Integrale Huisvestingplannen (IHP) ontoereikend en ontbreekt de wettelijke basis. Dit blijkt uit het debat over onderwijshuisvesting van dinsdag 12 april.