Leraren bepalen kwaliteitscriteria voor het lerarenregister

Met de wetswijziging ‘Beroep Leraar’, inclusief het lerarenregister, bepalen leraren zelf en met elkaar welke leeractiviteiten er écht toe doen. Wat is voor de leraar van belang voor zijn bekwaamheidsonderhoud? Waaraan moeten leeractiviteiten voldoen om mee te tellen voor herregistratie? De komende wordt het advies aan de minister opgesteld. De stem van de leraar is doorslaggevend.