„Muziekonderwijs op basisschool moet beter”

De kwaliteit van het muziekonderwijs op basisscholen is onder de maat. Meer samenwerking tussen groepsleerkrachten, vakdocenten, pabo’s, conservatoria en muziekscholen is nodig.