Naar speciale school? Alleen als er geld is

Scholen laten zich door geld leiden om te bepalen of een leerling naar gewoon of speciaal onderwijs moet. In de regio's die minder geld van het rijk krijgen, daalt het aantal kinderen dat naar speciale scholen gaat.