NHL en Stenden akkoord over fusie

De medezeggenschapsraden van de noordelijke hogescholen Stenden en NHL hebben overeenstemming bereikt over een fusie. Per 1 september 2018 gaan de scholen de samenwerking met elkaar aan. Dat meldt Dagblad van het Noorden.