Nieuwe wet maakt intrekken accreditatie instelling mogelijk bij discriminatie

De Eerste Kamer heeft dinsdag met minister Bussemaker van Onderwijs gedebatteerd over een wetsvoorstel voor de bescherming van namen en graden in het hoger onderwijs. Het wetsvoorstel stelt normen voor het voeren van de naam universiteit en hogeschool en het afgeven van de graden en voeren van de titels Bachelor, Master, Associate degree en Doctor. Het wetsvoorstel legt ook sancties op als de normen worden overschreden. Het debat spitste zich toe op de bevoegdheid van de minister om de erkenning van een instelling in te trekken als er discriminatoire uitlatingen worden gedaan. De minister krijgt deze bevoegdheid nu ook bij instellingen die niet door de overheid worden bekostigd. Op dinsdag 7 maart 2017 wordt over het wetsvoorstel gestemd. Dit meldt de Eerste Kamer.