Op geloof gebaseerd onderwijs bevordert juist integratie (opinie)

Confessionele scholen gaan de sociale segregatie tegen, betoogt Toke Elshof. Ze brengen juist leerlingen uit verschillende sociale lagen samen.