‘Scholen worden afgestraft als ze kinderen kansen bieden’

Ministers, scholen en Kamerleden reageren bezorgd op het rapport van de onderwijsinspectie. Hierin staat dat kinderen van laagopgeleide ouders minder kansen krijgen dan klasgenoten met hoogopgeleide ouders, ook al zijn ze even slim.