‘Scholen worden afgestraft als ze kinderen kansen bieden’

Ministers, scholen en Kamerleden reageren bezorgd op het rapport van de onderwijsinspectie. Hierin staat dat kinderen van laagopgeleide ouders …