Sociale partners primair onderwijs besluiten tot bemiddelaar voor cao-onderhandelingen

De sociale partners in het primair onderwijs hebben Raad van State-lid Hans Borstlap bereid gevonden om als bemiddelaar op te treden bij de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs.