Verhoging bedrag per leerling voor cultuureducatie

Het bedrag per leerling voor cultuureducatie is verhoogd: van € 11,50 naar € 11,64. De verhoging gaat in vanaf schooljaar 2016-2017.